Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění občanské odpovědnosti - srovnání 2016

02.01.2016

Pojištění odpovědnosti musíme rozlišovat do několika částí. Záleží, kam přesně klient směřuje a co potřebuje. Mezi nejzákladnější rozdělení je odpovědnost v občanském životě nebo také pojištění nazývané odpovědnosti v běžném životě. Klienti se zde pojistí proti škodám, které můžete způsobit nedopatřením Vy nebo Vaše zvíře v každodenním životě. Lze jej sjednat v rámci ČR nebo celé evropské unie. Většinou se sjednává bez spoluúčasti nebo s minimální spoluúčastí. Lze do tohoto pojištění zahrnout i rodinu pojištěného. Toto pojištění patří mezi dynamicky se rozvíjející typy pojištění i vzhledem k novému občanského zákoníku. (kryjete zde rizika rozbitých telefonů, rozkousání sedaček u známých, nešťastné rozbití láhve v regálu apod.)

Dalším typem, je pojištění odpovědnosti při podnikání. Jedná se o krytí rizik pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku jejich podnikatelské činnosti. Toto pojištění může kryt škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením, škodu na hmotné movité věci nebo objektu, následnou finanční škodu, náklady právního zastoupení apod.

Dalším typem pojištění je tzv. pojistka na blbost nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Určeno je především pro zaměstnance dle zákoníku práce, s variabilitou možností připojištění pro řidiče, pracovní stroje, ztrátu svěřených věcí, pokuty, penále. Toto pojištění má celosvětový rozsah a je zde možnost nízké spoluúčasti (od 1000,-Kč).

Dalšími typy pojištění jsou odpovědnost profesní (pro odborné profese, lékaře, architekty, projektanty, notáře, tlumočníky, daňové poradce, auditory, apod.) nebo také individuální pojištění odpovědnosti (jedná se o pojištění pro specifickou povahu – v oblasti zemědělství, církve, školství, vzdělání, cirkusy, kina, sály, divadla, sportovní kluby a zařízení, ubytovací a stravovací zařízení).

Pro správné stanovení pojištění odpovědnosti tedy potřebujeme znát Vaše představy a požadavky, co všechno by mělo toto pojištění krýt a čeho by se pojistka měla týkat. Poté můžeme pojistnou smlouvu vyhotovit a zaslat Vám ji tentýž den poštou k podpisu!

Máte stávající pojistku a chcete ušetřit? Nebo si jen potřebujete zkontrolovat a přepočítat svoje pojistky?  Stačí přiložit scan stávající pojistné smlouvy nebo jej vyfotit z mobilu. Získáte porovnání pojišťoven v ČR a 100% servis. V případě, že Vám nabídneme srovnatelné pojistné rizika za lepší cenu, zajistíme pak i další servis! (výpověď stávající smlouvy, uzavření nové smlouvy).  

Nejčastěji srovnáváme a porovnáváme povinné ručeníhavarijní pojištěníživotní - rizikové pojištěnípojištění domácnosti a nemovitosti!  V průměru slevíme Vaši současnou pojistnou smlouvu až o 30% ! Naše obchodní slevy dosahují až 50% z cen běžného pojistného!

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.