Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPovinné a havarijní pojištění

Povinné a havarijní pojištění, online srovnání povinného a havarijního pojištění, nejlevnější povinné a havarijní pojištění, porovnání povinného ručení a havarijního pojištění, srovnávaní povinného ručení a havarijního pojištění, kalkulačka povinné ručení a havarijní pojištění – to vše na našem webu – srovnávač pojistek.cz

Povinné ručení neboli odpovědnost způsobená provozem vozidla patří mezi nejčastější typy produktů pojišťoven. Každý vlastník vozidla má za zákonnou povinnost mít své vozidlo pojištěno. Toto pojištění se vztahuje pro případ krytí škody způsobené druhým osobám na zdraví nebo majetku. Výše tohoto krytí se u každé pojišťovny různí a záleží také na výši pojistného které platíte. Nejčastěji lidé volí to nejlevnější povinné ručení, jak z hlediska pojistného, tak z hlediska limitu plnění. Je však dobré mít na paměti, že někdy limity pojistných částek nemusí stačit. (při úmrtí více osob ve vozidle, větší škody na majetku – příroda, lesy, vodní toky, řetězová autonehoda apod.) Lidé by měli tedy pečlivě zvážit výši rizik.

Až do konce roku 2013 většina cen pojistného klesala. Od roku 2014 dochází k podstatným změnám napříč všemi pojišťovnami. Většina pojišťoven zvedla pojistné o 7 až 20% plošně. Toto navýšení je spojováno s povinností financování hasičů a také z vyšším odškodněním poškozeným, který přináší nový občanský zákoník.

Mladší klienti, kteří nemají najety tzv. bonus, se nejčastěji uchylují k tomu, že své nové vozidlo, pojistí na své rodiče, kteří mají většinou „najeto“ více bonusů. Dosáhnou tak kýženého výsledku, tozn. nižšího pojistného za krytí stejných rizik.

K zákonnému pojištění dnes nabízí celá řada pojišťoven i další produkty připojištění. Klienti si mohou vybrat z celé škály různých druhů připojištění. Z našich zkušeností se klienti obracejí se zájmem připojištění čelním skel na vozidle, připojištění pro případ střetu se zvířetem nebo se zvěří, zvýšeným krytím asistenčních služeb, živelních pohrom, náhradních vozidel v případě nehody nebo poruchy automobilu apod.

U větších právnických nebo fyzických, kteří vlastní větší počet automobilů, se i díky účetnictví a vedení vozidel, vyplatí zavézt tzv. flotilové pojištění. Krytí ve flotilovém pojištění je větší co do limitu plnění, týká se každého pojištěného vozidla a snadnější a komfortnější je i práce pro účetní, které toto musí řešit při každém vstupu nového vozidla do flotily nebo odepsání vozidla do depozitu či prodeje.

Havarijní pojištění, online srovnání, nejlevnější havarijní pojištění, porovnání havarijního pojištění, srovnávaní havarijního pojištění, kalkulačka havarijního pojištění, havarijní pojištění zdarma a nezávazně – to vše na našem webu!

Havarijní pojištění patří mezi dobrovolné služby pojišťoven. Nejedná se o zákonnou povinnost spojenou s provozem vozidla. Klient mají na zvážení zda-li havarijní pojištění sjednají nebo nikoliv. A k čemu je tzv. „havko“? U novějších vozidel, bývají havarijní pojištění povinností, poněvadž jsou financována přes leasingové společnosti nebo pomocí spotřebitelských úvěrů. Právnickým nebo fyzickým osobám poskytne finanční instituce spotřebitelský úvěr (popř. klient uplatní finanční nebo operativní leasing) a poněvadž vůz není ještě klientův (v případě splácení přes leasingovku) pak musí být pojištěn i na havarijní pojištění.

Havarijní pojištění kryje rizika pro případ havárie, kdy sám pojistník (nebo pojištěný) způsobí dopravní nehodu a jsou viníky. V tomto případě jde krytí škody poškozeného z povinného ručení a krytí viníka na vozidle z havarijního pojištění. Klient má možnost sjednat si havarijní pojištění z různými typy spoluúčastí. Má na výběr z 1% spoluúčastí, 5% ; 10% nebo i 20% spoluúčast. S vyšší spoluúčastí se snižuje i cena pojistného. Avšak to má i své „proti“ a to v případech, kdy skutečně dojde k pojistnému plnění. Pokud viník nehody uplatní svoje právo na havarijní pojištění, potom nese část krytí díky této spoluúčasti. Pro příklad: Stane se havárka, škoda je cca 100tis.Kč, klient má sjednáno 20% spoluúčast, min.20tis.Kč. V praxi toto znamená, že servis opraví vozidlo za 100tis.Kč, ale pojišťovna uhradí pouze 80tis.Kč, zbylá část je již na klientovi.

Kromě standartního havarijního pojištění do tohoto typu spadá i krytí pro případ vandalismu, odcizení nebo krádeže vozidla, krytí pro případ různých živlů (oheň, krupobití apod.), pojištění pro případ odcizení zavazadel apod.

U havarijního pojištění je třeba pro co nejnižší výpočet pojistného znát značku a typ vozidla, rok první registrace vozidla, kubaturu v ccm, kW, hmotnost vozidla a počet najetých měsíců bez nehod. Pojistná doba poté nastává ihned po sjednání počátku pojištění. U dražších vozidel je třeba u řady pojišťoven zajistit fotodokumentaci vozidla včetně VIN kódu vozidla.  

Specialistou na toto pojištění je: Ing. David Slezák

Srovnejte si Vaši cenu pojištění zdarma a nezávazně!

Obratem Vám odpovíme!

Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz
 

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.