Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti, online srovnání pojištění občanské odpovědnosti, nejlevnější pojištění občanské odpovědnosti, kalkulačka pojištění občanské odpovědnosti, přepočet pojištění občanské odpovědnosti zdarma a nezávazně – to vše na našem webu srovnávač pojistek.cz!

Mezi nejzákladnější a nejdůležitější pojištění je odpovědnost v občanském životě nebo pojištění odpovědnosti v běžném životě, tzv. pojištění odpovědnosti občana.

Klient se zde pojistí proti škodám, které může způsobit nedopatřením. Pojištění kryje jak samotného klienta, tak celou rodinu, včetně jeho dětí v každodenním životě. Tuto pojistku lze jej sjednat v rámci ČR nebo celé evropské unie. Většinou se sjednává bez spoluúčasti nebo s minimální spoluúčastí (od 1000,-Kč). Toto pojištění patří mezi dynamicky se rozvíjející typy pojištění i vzhledem k novému občanského zákoníku. Krytí rizik se vztahuje na újmu na majetku třetím osobám, újmu na věci nebo zdraví. (nejčastěji v této pojistce kryjete rozbitých telefonů, rozkousání sedaček u přátel, nešťastné rozbití láhve v regálu v obchodních domech, vytopení souseda, pokousání psa, rozbití okna sousedům, apod.) Princip funguje podobně jako u řady dalších majetkových pojistek. Poškozená osoba, stejně tak jako viník, nahlásí škodu pojišťovně, ta si vyžádá doklady o nabytí věci, doklady o zřejmé a zřetelné škodě, fakturu nebo jiný doklad o opravě rozbité věci, provede šetření pojistné události, může na místo poslat likvidátora a následně provede výplatu pojistného plnění poškozené věci poškozenému.

Dalším typem, je pojištění odpovědnosti při podnikání. Jedná se o krytí rizik pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku jejich podnikatelské činnosti. Toto pojištění může kryt škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením, škodu na hmotné movité věci nebo objektu, následnou finanční škodu, náklady právního zastoupení apod.

Dalším typem pojištění je tzv. pojistka na blbost nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Určeno je především pro zaměstnance dle zákoníku práce, s variabilitou možností připojištění pro řidiče, pracovní stroje, ztrátu svěřených věcí, pokuty, penále. Toto pojištění má celosvětový rozsah a je zde možnost nízké spoluúčasti (od 1000,-Kč).

Dalšími typy pojištění jsou odpovědnost profesní (pro odborné profese, lékaře, architekty, projektanty, notáře, tlumočníky, daňové poradce, auditory, apod.) nebo také individuální pojištění odpovědnosti (jedná se o pojištění pro specifickou povahu – v oblasti zemědělství, církve, školství, vzdělání, cirkusy, kina, sály, divadla, sportovní kluby a zařízení, ubytovací a stravovací zařízení).

Pro správné stanovení pojištění odpovědnosti potřebujeme znát Vaše představy a požadavky, co všechno by mělo toto pojištění krýt a čeho by se pojistka měla týkat. Poté můžeme pojistnou smlouvu vyhotovit a zaslat Vám ji tentýž den poštou k podpisu!

Pokud si nevíte rady, nechte si od nás poradit, na co si při sjednávání této pojistky dát pozor, aby vám po nešťastné události nezůstaly jen oči pro pláč.

U tohoto typu pojištění potřebujeme znát údaje o pojistníkovi, rozsah limitu pojistného plnění, Vaše požadavky na měsíční pojistné, Vaše představy o pojistném plnění a krytí.

Specialistou na toto pojištění je: Ing. David Slezák

Srovnejte si Vaši cenu pojištění zdarma a nezávazně!

Obratem Vám odpovíme!

Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.