Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění domácnosti

Pojištění domácnosti, online srovnání pojištění domácnosti, nejlevnější pojištění domácnosti, kalkulačka pojištění domácnosti, pojištění domácnosti zdarma a nezávazně – to vše na našem webu srovnávač pojistek.cz!

Toto pojištění pokládáme za jedno z nejdůležitějších pro všechny naše klienty. A co vše je kryto? Zjednodušeně si představte, že se jedná o pojištění všech věcí, které jsou v interiéru domu. A když imaginárně „chytnete“ svůj dům nebo byt za jeden z rohů, zvednete a představíte si vše co Vám vypadne z oken, to vše se skrývá v pojištění domácnosti. Pojištění je určeno pro všechny členy trvale obývaných místností. Kryje rizika základních živlů, jako požár, výbuch, zemětřesení, ale jsou zde pojištění i věci v případě odcizení. K dalším pojištěným věcem a zařízení patří:

 • soubor hmotných movitých věcí tvořících zařízení domácnosti;
 • převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti;
 • peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty;
 • klenoty, šperky, drahé kovy a kameny;
 • přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické přístroje;
 • anténní systémy včetně satelitních;
 • jízdní kola i v nebytových a společných prostorách;
 • jiné sportovní potřeby;
 • kuchyňské a jiné domácí technické přístroje;
 • textilní a dekorační předměty;
 • osobní věci členů domácnosti;
 • drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče);
 • příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky);
 • běžné zásoby potravin;
 • knihy, rostliny, květiny apod.;
 • dětské kočárky, invalidní vozíky i v nebytových a společných prostorách;
 • věci sloužící k výdělečné činnosti nebo výkonu povolání;
 • stavební součásti pořízené na náklady pojištěného.

Dále je možné si pojistit:

 • sklo pro případ rozbití (např. okna, skleněné plochy nábytku, sklokeramické nebo indukční varné desky);
 • škody způsobené povodní (včetně tzv. záplavy);
 • sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou;
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím;
 • škody způsobené zatékáním atmosférických srážek;
 • škody způsobené vandalismem (včetně nezjištěného pachatele);
 • škody způsobené sprejery (včetně nezjištěného pachatele);
 • ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí.

Co musíte znát při pojištění domácnosti:
- m2 podlahové plochy bytu (určuje se výše pojistné částky, aby nedošlo k podpojištění)
- zvolit nutné a nejpravděpodobnější pojistná rizika
- zjistit výluky z pojistných podmínek
- zjistit co je třeba při řešení likvidačních škod

Udávané ceny mohou pojišťovny stanovit v několika nejzaužívanějších termínech:

 • Nová cena je cena, za kterou lze postavit nebo koupit danou věc v daném regionu v aktuální době. Zboží stejného účelu a stejného druhu. Po většinu případů tato cena roste a liší se – stoupá.
 • Časová cena je cena dané věci v době pojistné události, přičemž se přihlíží na opotřebení a zhodnocení. Nejčastěji likvidátor shlédne stejnou poničenou věc (např. televizor) a zjistí že již nestojí 20tis.Kč ale 10tis.Kč. V případě pojistné události, je pak vyplácena časová cena = 10tis.Kč.
 • Obecná cena je cena, určená v daném místě a čase a jakou jí dosáhnout při jejím prodeji.
   

Specialistou na toto pojištění je: Ing. David Slezák

Srovnejte si Vaši cenu pojištění domácnosti zdarma a nezávazně! Porovnání cen pojištění odpovědnosti!

Obratem Vám odpovíme!

Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz
 

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.