Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti, online srovnání pojištění odpovědnosti, nejlevnější pojištění odpovědnosti, kalkulačka pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zdarma a nezávazně – to vše na našem webu srovnávač pojistek.cz!

Pojištění odpovědnosti musíme rozlišovat do několika částí. Záleží, kam přesně klient směřuje a co potřebuje. Mezi nejzákladnější rozdělení je odpovědnost v občanském životě nebo také pojištění odpovědnosti v běžném životě. Klienti se zde pojistí proti škodám, které můžete způsobit nedopatřením Vy nebo Vaše zvíře v každodenním životě. Lze jej sjednat v rámci ČR nebo celé evropské unie. Většinou se sjednává bez spoluúčasti nebo s minimální spoluúčastí. Lze do tohoto pojištění zahrnout i rodinu pojištěného. Toto pojištění patří mezi dynamicky se rozvíjející typy pojištění i vzhledem k novému občanského zákoníku. (kryjete zde rizika rozbitých telefonů, rozkousání sedaček u známých, nešťastné rozbití láhve v regálu apod.)

Dalším typem, je pojištění odpovědnosti při podnikání. Jedná se o krytí rizik pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku jejich podnikatelské činnosti. Toto pojištění může kryt škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením, škodu na hmotné movité věci nebo objektu, následnou finanční škodu, náklady právního zastoupení apod.

Dalším typem pojištění je tzv. pojistka na blbost nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Určeno je především pro zaměstnance dle zákoníku práce, s variabilitou možností připojištění pro řidiče, pracovní stroje, ztrátu svěřených věcí, pokuty, penále. Toto pojištění má celosvětový rozsah a je zde možnost nízké spoluúčasti (od 1000,-Kč).

Dalšími typy pojištění jsou odpovědnost profesní (pro odborné profese, lékaře, architekty, projektanty, notáře, tlumočníky, daňové poradce, auditory, apod.) nebo také individuální pojištění odpovědnosti (jedná se o pojištění pro specifickou povahu – v oblasti zemědělství, církve, školství, vzdělání, cirkusy, kina, sály, divadla, sportovní kluby a zařízení, ubytovací a stravovací zařízení).

Pro správné stanovení pojištění odpovědnosti tedy potřebujeme znát Vaše představy a požadavky, co všechno by mělo toto pojištění krýt a čeho by se pojistka měla týkat. Poté můžeme pojistnou smlouvu vyhotovit a zaslat Vám ji tentýž den poštou k podpisu!

Specialistou na toto pojištění je: Ing. David Slezák

Srovnejte si Vaši cenu pojištění odpovědnosti zdarma a nezávazně! Porovnání cen pojištění odpovědnosti!

Obratem Vám odpovíme!

Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz
 

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.