Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPříklady z praxe

Zvrtl jsem si kotník při fotbálku. Dostanu peníze od pojišťovny? a kolik?

Jedno z nejčastějších zranění a úrazů se kterými za námi klienti přicházejí. Pokud máte sjednáno životní pojištění a je zde zahrnuto i rizikové pojištění - připojištění úrazem, denní dávka v případě úrazu tak dostanete vždy částku odpovídající dennímu odškodnému danou v pojistné smlouvě a délkou léčení. Maximální doba léčení je však omezena pojišťovnou (dle tabulek). Rozhodující je také jak dlouho takovéto zranění léčíte a jaké je doba odškodnění (od kterého dne dostanete pojistné plnění). Některé pojišťovny dávají dobu léčení od 7.dne zpětně nebo nezpětně, jiné až od 10.tého dne, nebo i 14tého dne. Pojišťovny také často řeší rizikovost klienta, včetně sportů, které provozuje. Jinou rizikovost má klient, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr v oboru administrativy a jiné riziko má horník. Pokud navíc hrajete některou ze soutěží a provozujete nějaký sport, pak se Váš případ ještě více zamotává :-) Je důležité mít toto sjednáno v pojistné smlouvě. Pojišťovny rozlišují jestli sport provozujete při zaměstnání či nikoliv. Jestli je hlavním zdrojem vašich příjmů. Jestli jste OSVČ či nikoliv. Důležitou roli hraje také úroveň soutěže, kterou provozujete. (amatérsky, registrované s úplatou, registrovaně bez úplaty, profesionálně.) To vše je pro pojišťovnu rozhodující pro výpočet pojistného, které budete hradit a současně, jaké pojistné plnění dostanete vyplaceno.

Pozor, nepleťte si však denní dávky odškodného dané úrazem a denní odškodné pracovní neschopnosti. V případě úrazu a uplatňování odškodného není nutno být v pracovní neschopnosti. V případě pracovní neschopnosti a denní dávek za každý den kdy jste na PN se jedná o úplně jiné riziko.

Příklad z praxe:
Franta Kopyto hrál fotbálek (amétersky) a je zaměstnán v administrativě na HPP. V pojistné smlouvě má sjednáno denní odškodné 300,-Kč/den. Franta si zvrtl kotník a druhý den šel k lékaři, který mu toto zranění ošetřil a napsal lékařskou zprávu. Franta si kotník léčil 14 dnů. Po 14dnech došel na kontrolu, kdy byl kotník už v pořádku. Od pojišťovny pak dostal 14 dní x 300,-Kč = 4.200,-Kč. 

Mám pojištění na „blbost“ – pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli a boural jsem. Způsobil jsem nehodu na firemní voze. Kryje mi toto moje pojistka?

Složitá odpověď, poněvadž musíte mít sjednáno ve Vaší pojistce i připojištění na řízení motorových vozidel. Pokud toto sjednáno máte, pak je škoda kryta z vaší pojistné smlouvy. Nejdříve však musíme rozlišit jestli jste viník nebo poškozený. Pokud jste poškozený, pak je situace jednoduchá, poněvadž nehodu platí viník nehody ze svého povinného ručení - Zelené karty. Pokud jste však viníkem nehody Vy (pojistníkem je zaměstnavatel), vy jste řádně proškoleni s řízením motorového vozidla a cestujete - řídíte v rámci pracovní cesty (kniha jízd), pak se škoda kryje z povinného ručení vašeho zaměstnavatele. Z povinného ručení se vyplatí poškozený a Vás se tato pojistka netýká. Pokud je škoda na vašem vozidle a zaměstnavatel musí dát vozidlo opravit, pak se kryje z havarijního pojištění. Pokud zaměstnavatel havarijní pojištění nemá, pak si jej musí opravit na vlastní náklady a po Vás může žádat úhradu do výše 4,5 násobku vaší průměrné měsíční mzdy. Amortizace neboli opotřebení se z pojistné smlouvy nekryje. Pokud má zaměstnavatel havarijní pojištění a nechá si vůz opravit v autorizovaném servise, potom hradí zaměstnavatel „pouze“ spoluúčast. Tuto spoluúčast může regresovat a žádat po Vás. Vy jste však kryti a tuto škodu Vám uhradí pojišťovna. Zaměstnavatel však dostane další rok vyšší pojistné na havarijní pojištění, poněvadž uplatňoval škodu z havarijního pojištění. Toto mu vstoupí další rok do odebrání části bonusů (dle pojišťoven 24měsíců až 36měsíců).  Pojišťovna kontroluje rovněž pracovní zařadení (zda-li Vaše odpovídá a souhlasí pracovní profese v pracovní smlouvě uvedení kompatibilní profesi v pojistné smlouvě). Rovněž může požadovat další doklady k prověření pojistné události. (dodat knihu jízd od vozidla. Jestli jste jej skutečně řídili Vy. Zda-li jsou byli u pojistnné události přítomni i nějací svědci apod.)

Mám pojištění občanské odpovědnosti a rozbila jsem sousedovi telefon. Kryje toto má pojistka?

Ano, v určitých případech, pokud máte sjednáno pojištění občanské odpovědnosti, potom máte i pokrytu škodu, která se stala však nahodile. Kryty jsou škody třetích osob. (tozn. že soused není Vaše rodina...) Dbejte však na správné nahlášení pojistné události a zkontrolujte si rovněž Vaši spoluúčast na pojistné smlouvě, rovněž i územní platnost. V této pojistné smlouvě je i mnoho pojistných výluk, které však nemůžeme všechny (dle Pojistitelů se liší) vyjmenovat, poněvadž je jich celá řada a vždy záleží na konkrétním a individuálním případě jak se tato nahodilá událost stala. Pojišťovna bude chtít znát popis škodního děje, stejně tak doložení nákupních dokladů od přístroje, doklady od opravy, fotodokumentaci škody a prohlášení poškozeného. Rovněž Vás může na tyto škody navštívit likvidátor dané pojišťovny. Sjednejte si pojistné krytí přes náš portál a my Vám se škodou a jejím nahlášením pomůžeme.

Byl jsem u známých a rozbil jsem sklo. Můžu uplatnit svou pojistku?

Ano, můžete. Musíte mít však sjednáno pojištění občanské odpovědnosti. Způsobenou škodu, však nesmíte způsobit pod vlivem omamných látek nebo pod vlivem alkoholu. Také si na vaší pojistné smlouvě zkontrolujte spoluúčast a územní platnost. Pokud ke škodě došlo v některé ze sousedních zemí, mimo území ČR, pak tato škoda být kryta nemusí. Rovněž je dobré si připomenout, že škoda je kryta třetím osobám (nikoliv rodině). Dbejte na správné a pravdivé nahlášení pojistné události. K pojistné události musí dojít čistě nahodile. Ve výlukách jsou samozřejmě úmyslné poškození skla, poškrábání skel, okrasných skel, keramických plotnových desek apod. Je dobré znát pečlivě Výluky v pojištění, které naleznete ve Vašich pojistných podmínkách. (každý pojistitel zde má své odlišnosti)

Můj pes pokousal cizí oděv. Jsem na toto pojištěn?

Ano, v případě že máte sjednáno pojištění občanské odpovědnosti, včetně připojištění zvířete pak bude taková škoda hrazena pojišťovnou. Také si na vaší pojistné smlouvě zkontrolujte spoluúčast a územní platnost. Pokud ke škodě došlo v některé ze sousedních zemí, mimo území ČR, pak tato škoda být kryta nemusí. Rovněž je dobré si připomenout, že škoda je kryta třetím osobám (nikoliv rodině). Dbejte na správné a pravdivé nahlášení pojistné události. K pojistné události musí dojít čistě nahodile. Je dobré znát pečlivě Výluky v pojištění, které naleznete ve Vašich pojistných podmínkách. (každý pojistitel zde má své odlišnosti)

Spadl mi můj vlastní mobilní telefon a praskl mi displej. Můžu toto riziko krýt z pojištění odpovědnosti?

Bohužel Vás musíme zklamat. V případě, že Vám spadne na zem Váš vlastní mobilní přístroj, pak na pojistné plnění nemáte nárok. Kdyby jste však nešťastnou událostí způsobili škodu třetí osobě (nikoliv rodině nebo osobě blízké), pak by škoda byla vyplacena. Záleží však na nahlášení skutečné pojistné události a celého děje. 

Mám žlutý flek na sádrokartonu. Zateklo mi stropem. Můžu uplatnit pojištění?

Většina pojišťoven toto riziko nemá kryto v základním rozsahu pojištění. Je tedy nutné dbát při sjednání i na pokrytí tohoto rizika. V případě, že máte toto riziko sjednáno v pojistné smlouvě, pak máte na pojistné plnění nárok. Mějte však na paměti, že pojišťovna si kontroluje jak ke škodě došlo. Pokud nesplníte některé podmínky (otevřené okna, díra ve střeše, nedbalost nezakrytí střechy), pak se připravte na to, že pojišťovna může pojistné plnění krátit nebo nemusí vyplatit vůbec nic. Jste totiž povinni možné škody minimalizovat. Pokud je vše pozavíráno, utěsněno a dům nebo stropy nejsou nijak otevřeny či narušeny, pak se nemusíte bát krácení pojistného plnění. Většinou se toto riziko označuje u pojišťoven jako riziko "atmosferických srážek". Limit je sjednáván buďto jako první riziko (pojistník si může určit maximální horní hranici plnění) nebo sublimitem pojištění (procentuální částka z celkového rozsahu pojištění). Bývá zde však často také spolúučast nebo také vrchní strop limitu plnění. 

Praskla mi voda u pračky a vytopil jsem souseda pode mnou. Můžu uplatnit pojištění?

Ano, můžete. Kromě pojištění Domácnosti se však výše uvedené riziko kryje z pojištění Občanské odpovědnosti. Je však důležité, aby jste škodu nahlásili jak Vy tak soused. (u Vaší pojišťovny). Většina pojišťoven posílá na místo svého likvidátora, kterou škodu zdokumentuje a určí výši škody. Pokud by však likvidátor nepřijel (není to povinnost pojišťovny aby ho posílala), pak si škodu důsledně zdokumentujte, tak aby byla zřejmá škoda v plné výši.

Ještě několik drobností na které je dobré upozornit:

- u wc (bytu) je také rozhodující jestli jste majitelem bytu nebo jeho nájemník (pak může chtít pojišťovna i nájemní nebo podnájemní smlouvu). Pokud byt pronajímáte, pak "jde" tato škoda za Nájemcem, který by měl mít sjednáno pojištění občanské odpovědnosti

- byt musí být obýván trvale (více jak 270 dní v roce)

- vše musí být funkční (natlakováno, zkolaudováno). Nelze pojistit věci "ve stavbě". Hodně věcí je zde ve výlukách až do zkolaudování

- rovněž pojišťovna bude řešit z čeho voda vytekla. O co jde? Rozdíly jsou samozřejmě v tom, jestli voda vytekla z hadičky od WC (kryje pojistka občanské odpovědnosti) nebo jestli máte tzv. WC s geberitem, který hadičku nemá volně přístupnou, ale vše je osazeno ve stavební součásti. (nádržka od WC je zazděna) - takové riziko potom nekryje občanská odpovědnost ale odpovědnost z držby nemovitosti

Co dál? Co když soused nademnou vytopil mne? Je škoda kryta? Mám požadovat pojistné plnění po sousedovi nebo po svojí poijšťovně?

Klasická situace, klasická otázka :-) Odpověď: Ano, pojištění by mělo být kryto v základním rozsahu pojištění u pojištění Domácnosti. Tozn. pokud máte vy jako majitel bytu doma na stropu flek od zatečení a víte že to je od souseda, máte na výběr ze dvou možností. Buďto zajdete za sousedem a nahlásíte na jeho pojišťovnu (zjistíte jak se škoda stala a škodu nahlásíte buď z pojištění občanské odpovědnosti nebo odpovědnosti z držby nemovitosti) anebo druhá varianta, že nebudete souseda vůbec řešit (třeba nemáte ideální sousedské vztahy) a nahlásíte tuto škodu na svojí pojišťovně (pokud máte pojištění Nemovitosti a pojištění Domácnosti), pak se většinou kryje tato škoda z této - vaší pojistné smlouvy. Byť někdy max. do limitu např. 5% z celkové pojistné částky. Vaše pojišťovna Vám škodu a opravy uhradí, ale poté již bude psát sousedovi nad Vám a celou škodu regresovat po něm. Toto Vás však již nemusí moc zajímat... Praktický případ v číslech: Budu mít jako Franta Vomáčka pojištění Domácnosti na 500tis.kč na základní rozsah pojištění a z této částky mi moje pojišťovna zaplatí 5%. Tozn. (500.000 x 0,05 = 25.000,-Kč). Do této výše dostanete pojistné zaplaceno Vy. Je dobré si také ale zjistit jestli se těchto 5% vztahuje při pojištění Domácnosti nebo pojištění Nemovitosti - Bydlení. Každá pojišťovna to má "pro jednoduchost" zase jinak :-)) Hodně štěstí :)) 

Jak počítat pojistnou částku při pojištění domácnosti?

Pojistná částka se počítá pomocí podlahových ploch (užitné plochy v m2). Proto máme tento údaj uvedený v pojistné smlouvě i v našem Formuláři na tomto webu. Dále záleží na vybavení interieru domácnosti, mohou být typy účelné, jednoduché, střední vybavenosti či vybavenost nadstandartní. Pojišťovací poradce Vám však určí a doporučí minimální částku pojištění domácnosti, tak aby nedošlo k podpojištění. Finální a konečné rozhodnutí je však na Vás. Nutno však upozornit, že v případech kdy chcete ušetřit na pojistném pro "pár kaček" si často nevědomky ublížíte při plnění pojistné události. Jak to ? Proč? No protože dochází k tzv. podpojištění. Tozn. že pojistná částka dle vybavenosti a m2 užitné plochy měla být např. 1mil.Kč. Vy si chcete ušetřit peníze na pojistku a pojistíte pouze na polovinu, tozn. na částku 500tis.Kč. No a když se něco stane a dojde k pojistné události, tak pojišťovna poté řeší jakou jste měli stanovenu pojistnou částku a proč je takovéto výše. Zjistí, že jste měli podpojištění a stejný princip uplatňuje pojišťovna zrcadlově i při výplatě peněz. Takže když jste si své vybavení podpojistili o polovinu, pak Vám i pojišťovna vyplatí polovinu toho na co máte nárok. Takže místo škody za 500tis.kč, Vám pojišťovna uhradí taky polovinu, tozn. 250tis.Kč. Doporučujeme se vždy zeptat na ideální pojistnou částku. Jedná se o jednoduchý výpočet. Nešetřete na této "stovkové" položce. Kdyby k něčemu došlo, tak se Vám to stejně nepěkně vrátí a byli by jste zbytečně naštvaní na pojišťovnu i poradce. Poradce však jen plní Vaše přání a požadavky. 

V případě hypotéky musím mít domácnost pojištěnu? Rodinný dům nebo byt musím pojišťovat?

Každá banka má stanoveny podmínky rozdílně. Je tedy důležité určit pro kterou bankou budete svou pojistnou smlouvu vinkulovat. Vinkulace je jednoduše řečeno přednostní výplata v případě pojistné události. V případě, že se stane nějaká pojistná událost, přednostní plnění bude mít financovaná banka. Proč? Poněvadž banka poskytuje peněžní prostředky na účelovou část hypotéky (byt, rodinný dům, refinancování), tak chce mít jistotu, že v případě pojistných škod a událostí bude o tomto informována.

V praxi to probíhá tak, že v případě škod, však banka požádá pojišťovnu o vyplacení vlastníkovi (klientovi) na přímo a dál chce „pouze“ splácet svůj hypoteční úvěr a „žít“ tak dál především z nasmlouvaných úroků. Banka chce většinou vidět originál pojistné smlouvy. Do Zvláštních ujednání se potom uvádí, který finanční ústav (banka) bude mít vinkulační prospěch. Toto patří ke standartním věcem. Vinkulace se následně musí potvrdit v pojišťovně. V našem případě dokážeme vinkulace zařídit na počkání a nemusíte nikam chodit. Vinkulací jsme zplnomocněni od pojišťoven a tak za klienty vše vyřizujeme s pojišťovnami my. Máte tak 100% tní servis!

Došlo mi navýšení pojistného za povinné ručení? Navýšení pojištění za domácnost nebo bydlení? Mohu pojišťovně dát výpověď nebo jak se mohu bránit?

Aneb česká klasika :-) Never ending story :))

U povinného nebo havarijního pojištění je to složitější. Pojišťovna dává na zřetel především svůj koeficient, rizikovost, sazby, přepočet, škodovost, bezeškodní průběh (samozřejmě chce i vydělat, tzv. svoji marži). Příliš mnoho kritérií, ve kterých by se běžný klient vyznal. Je tedy důležité si uvědomit zda-li jste předchozích 12 měsíců nezpůsobili nějakou dopravní nehodu.

V případě, že ano, pojišťovna může uplatnit snížený počet bonusů nebo přejít do tzv. malusů a pojistné tak můžete mít dražší. V současné době probíhá navýšení pojistného z důvodu povinnosti odvádět finanční prostředky do hasičského fondu. Dalším argumentem pojišťoven je fakt, že se pojistné posledních x let stále snižovalo, nyní nás tedy překvapují zdražováním. :-)) V případě, že jste nezpůsobili nehodu, ani nesouhlasíte s navýšením pojistného, je ideální, aby jste podali svou výpověď 6 týdnů před výročním dnem (uveden většinou jako konečný den na Zelené kartě). Pokud tento termín stihnete, můžete si přepočítat své povinné i havarijní ručení na našem portálu a uvidíte jak Vám vyjde upravené pojistné. Budeme se snažit pochopitelně ušetřit každou Vaši kačku :-)) Pokud nestihnete podat výpověď 6 týdnů před výročím, pak nás také kontaktujte, Vaši pojistnou smlouvu shlédnete a zkusíme najít cestičku :) Všechno se dá řešit, když se chce. 

Z jiného "soudku":

U pojištění Bydlení nebo Domácnosti může dojít k navýšení pojistného z podobných důvodů. Promítnuty jsou jak škody za předchozí pojistný rok, tak možná zvýšená rizikovost regionu (krádeže, vloupání, povodně apod.). Je tedy na Vás jestli zůstat u současné pojišťovny, nebo přepočíst svou pojistku a přejít jinam.

Hrál jsem na playstationu / xboxu a rozbil jsem ovladačem televizi. Můžu uplatnit svou pojistku domácnosti?

Bohužel Vás musíme zklamat. Toto se pojištění netýká. Kryta je většina živelných škod a událostí (živel, požár, vichřice, vodovodní nebezpečí, přepětí, podpětí, krádež apod.) prosté rozbití televizoru není kryto. Pokud by jste rozbili pouze sklo (z okna), pak se toto jako jediné dá připojistit i na rozbití z jakýchkoliv příčin. Bývá zde sjednána často však i spoluúčast. Pokud by jste však rozbili televizor někoho jiného (nikoliv rodiny, nebo osoby blízké, příbuzné atp.), pak by šlo pojištění nahlásit z pojištění odpovědnosti – občanské. Je však opět důležité nahlášení škody. Pojišťovny dbají a kontrolují důkladně zda-li se škoda skutečně stala dle nahlášených popisů. Zkontrolujte si výši spoluúčasti, i územní platnost. 

Zabouchla jsem si dveře. Mohu zavolat zámečníka z pojišťovny, aby mne byt otevřel?

Jedna z nejčastějších škod. Česká klasika :-) Poněkud s úsměvnými příběhy našich klientů. Pokud se Vám již podaří se zabouchnout, je dobré mít na veřejném místě, nebo u sousedů nebo u sebe v telefonu mít uloženo telefonní číslo na asistenční služby dané pojišťovny. Většinou se nám stává fakt, že se klienti zabouchnou (samozřejmě to nezaviní, neplánují atd.) a nemají uloženo ani nikde zapsáno telefonní číslo. Číslo na asistenční službu mají pěkně doma v šuplíku nebo v šanonu :-) Nemají potom kam volat.

Pokud se Vám taková příhoda stane, pak doporučujeme zavolat asistenční službu a nahlásit takovou pojistnou událost. Nutno podotknout, že je důležité si uvědomit jak bude pojistná událost nahlášena, aby byla plněna. Samozřejmě musíte pojistnou událost vždy nahlásit tak, jak se skutečně stala, pravdivě. Pojišťovna, resp. řemeslník - zámečník přijede a vše je kryto většinou do určité výše z limitu pojištění, poněvadž pojišťovna kryje možné dražší škody, které by se neotevřením bytu mohly stát. Pokud jde však o prosté zabouchnutí bytu z vlastní hlouposti, (průvan atd.), pak zaplatíte zámečníka do plné výše.
 

Potřebujete poradit? ZEPTEJTE SE NÁS!

Všechna pole jsou povinná.
Obratem Vám odpovíme! Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz.


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.