Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu, online srovnání pojištění rodinného domu, nejlevnější pojištění rodinného domu, kalkulačka pojištění rodinného domu, přepočet pojištění rodinného domu zdarma a nezávazně – to vše na našem webu srovnávač pojistek.cz!

Pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, pojištění majetku, pojištění bytu, pojištění rodinného domu, patří do složky neživotních složek pojištění. Tento typ pojištění pokládáme za jeden z nejdůležitějších produktů na pojistném trhu. Hlavním úkolem a cílem takto sjednané pojistky je ochrana proti jakýmkoliv následkům nepředvídatelných událostí. Toto pojištění poskytne alespoň částečnou náhradu v případě pojistné události, ať už živelní, krádeže nebo loupeže.

Pečlivě však rozdělujte a rozlišujte pojištění nemovitosti, staveb, domu, tzv. bydlení a druhý typ pojištění, tzv. pojištění domácnosti. Pokud se rozhodnete pojistit si nemovitost, pak zjednodušeně řečeno pojišťujete zdi, stěny, nemovitý majetek na který jde však hmotně sáhnout. U pojištění domácnosti pojišťujeme interiérové věci a vybavení, vč. elektroniky. Stejně tak dokážeme pojistit rozestavěné stavby, zařídit vinkulaci pro banky, pojistit bytové domy apod. Vše co je pevně spojeno s budovou, veškeré stavební součástí (okna, střecha, okapy, římsy, terasy, bazény, zastřešení) to vše je součástí pojištění nemovitosti – bydlení. Většinou lze do pojištění zahrnout všechny stavby, které jsou na jedné parcele nebo v jednom souboru budov, či na jednoho majitele v jednom areálu. Rovněž můžeme pojištění uskutečnit a sjednat v případě sjednání SJM (společného jmění manželů) nebo i pro případ více různých majitelů, kteří nejsou v příbuzenském ani jiném blízkém vztahu.

Do tohoto typu pojištění můžeme zahrnout i stavby, které jsou mimo hlavní místo pojištění, tozn. Garáž, chata, ale i další stavby, jako např. ploty, bazény, skleníky apod.

Pojistné rizika a rozsah pojištění je možné sjednat dle požadavků klientů. Nejčastějšími požadavky jsou pojištění pro případ základních živlů, požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, pádu letadla, povodní, záplav, přívalových dešťů, vichřice, krupobití, zřízení skal, pád stromů atd.

Dalšími riziky lze připojistit vodu z potrubí (zasekané trubky ve zdích), pojištění bojlerů, klimatizačních zařízení a vodovodního potrubí, teplovodního systému, otopného systému apod. K připojištění lze sjednat pojištění rozbití skel, výloh, odcizení a krádeže majetku nebo cenností a elektroniky.

Pojištění elektroniky není v základním pojistném krytí. Většinou se musí zřídit jako dílčí připojištění. Nejedná se však o elektronické věci uvnitř budovy (na to slouží pojištění domácnosti). Pojištění tzv.nepřímého úderu blesku kryje rizika pojištění movitých věcí vně budovy (např. antény, satelity, vysílače, internetové antény, bezpečnostní alarmy, apod.)

K pojištění nemovitosti se také zřizuje pojištění odpovědnosti z držby takového objektu. O co jde v praxi? Pokud k Vám přijede návštěva, nenadále se uvolní okap nebo část římsy, poškodí část majetku nebo zdraví třetí osoby a způsobí mu újmu, kterou po Vás tento člověk následně regresuje, pak takové pojištění kryje právě tyto rizika.

Celková výše pojistného je přímo úměrná pojistným částkám. Pojistné částky nemovitosti jsou většinou stanoveny odhadci, znaleckými posudky nebo bankou, která zastavuje nemovitost. Pokud klient nezná pojistnou částku, pak se počítá dle m2 zastavěné plochy, popř. obestavěného prostoru. Obestavěný prostor násobíme částkou 4000,-Kč až 8000,-Kč/m3. Cena je nutné dopředu konzultovat s pojišťovnou nebo pojišťovacím poradce a ověřit si zda-li nedojde k podpojištění. Pojišťovací poradce akceptuje totiž Vaše předložené požadavky a čísla. Reaguje na Vaši poptávku a nemůže zaručit, že danou pojistnou částku „podstřelíte“ a dostanete se tak do podpojištění.


Důležitou informací je i geografická poloha objektu, její lokalita a záplavová zóna nemovitosti v dané lokalitě. Stupeň povodní se určuje dle povodňových map. Jsou běžně zdarma přístupné široké veřejnosti. Snadno si tak zkontrolujete stupeň záplavy i pro Vaši nemovitost – odkaz zde - https://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy


Pokud si nevíte rady, nechte si od nás poradit, na co si při sjednávání této pojistky dát pozor, aby vám po nešťastné události nezůstaly jen oči pro pláč.

U tohoto typu pojištění potřebujeme znát údaje o pojistníkovi, rozsah limitu pojistného plnění, možná připojištění, zařazení rizikovosti objektu do povodňové zózny, Vaše požadavky na měsíční pojistné, Vaše představy o pojistném plnění a krytí. 

Specialistou na toto pojištění je: Ing. David Slezák

Srovnejte si Vaši cenu pojištění zdarma a nezávazně!

Obratem Vám odpovíme!

Pokud nás potřebujete neprodleně kontaktovat, volejte na telefonní číslo +420 773 43 67 67 nebo pište na info@srovnavacpojistek.cz

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.