Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněSrovnání a porovnání pojištění domácnosti

03.01.2016

Toto pojištění pokládáme za jedno z nejdůležitějších pro všechny naše klienty. A co vše je kryto? Zjednodušeně si představte, že se jedná o pojištění všech věcí, které jsou v interiéru domu. A když imaginárně „chytnete“ svůj dům nebo byt za jeden z rohů, zvednete a představíte si vše co Vám vypadne z oken, to vše se skrývá v pojištění domácnosti. Pojištění je určeno pro všechny členy trvale obývaných místností. Kryje rizika základních živlů, jako požár, výbuch, zemětřesení, ale jsou zde pojištění i věci v případě odcizení. K dalším pojištěným věcem a zařízení patří:

soubor hmotných movitých věcí tvořících zařízení domácnosti;
převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti;
peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty;
klenoty, šperky, drahé kovy a kameny;
přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické přístroje;
anténní systémy včetně satelitních;
jízdní kola i v nebytových a společných prostorách;
jiné sportovní potřeby;
kuchyňské a jiné domácí technické přístroje;
textilní a dekorační předměty;
osobní věci členů domácnosti;
drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče);
příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky);
běžné zásoby potravin;
knihy, rostliny, květiny apod.;
dětské kočárky, invalidní vozíky i v nebytových a společných prostorách;
věci sloužící k výdělečné činnosti nebo výkonu povolání;
stavební součásti pořízené na náklady pojištěného.

Dále je možné si pojistit:

sklo pro případ rozbití (např. okna, skleněné plochy nábytku, sklokeramické nebo indukční varné desky);
škody způsobené povodní (včetně tzv. záplavy);
sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou;
škody způsobené nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím;
škody způsobené zatékáním atmosférických srážek;
škody způsobené vandalismem (včetně nezjištěného pachatele);
škody způsobené sprejery (včetně nezjištěného pachatele);
ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí.

Co musíte znát při pojištění domácnosti:

- m2 podlahové plochy bytu (určuje se výše pojistné částky, aby nedošlo k podpojištění)
- zvolit nutné a nejpravděpodobnější pojistná rizika
- zjistit výluky z pojistných podmínek
- zjistit co je třeba při řešení likvidačních škod

Udávané ceny mohou pojišťovny stanovit v několika nejzaužívanějších termínech:

Nová cena je cena, za kterou lze postavit nebo koupit danou věc v daném regionu v aktuální době. Zboží stejného účelu a stejného druhu. Po většinu případů tato cena roste a liší se – stoupá.
Časová cena je cena dané věci v době pojistné události, přičemž se přihlíží na opotřebení a zhodnocení. Nejčastěji likvidátor shlédne stejnou poničenou věc (např. televizor) a zjistí že již nestojí 20tis.Kč ale 10tis.Kč. V případě pojistné události, je pak vyplácena časová cena = 10tis.Kč.
Obecná cena je cena, určená v daném místě a čase a jakou jí dosáhnout při jejím prodeji.

Máte stávající pojistku a chcete ušetřit? Nebo si jen potřebujete zkontrolovat a přepočítat svoje pojistky?  Stačí přiložit scan stávající pojistné smlouvy nebo jej vyfotit z mobilu. Získáte porovnání pojišťoven v ČR a 100% servis. V případě, že Vám nabídneme srovnatelné pojistné rizika za lepší cenu, zajistíme pak i další servis! (výpověď stávající smlouvy, uzavření nové smlouvy).  

Nejčastěji srovnáváme a porovnáváme povinné ručeníhavarijní pojištěníživotní - rizikové pojištěnípojištění domácnosti a nemovitosti!  V průměru slevíme Vaši současnou pojistnou smlouvu až o 30% ! Naše obchodní slevy dosahují až 50% z cen běžného pojistného!

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.