Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění odpovědnosti firmy 2016

10.01.2016

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, právnických osob, firem a společností. Toto pojištění kryje rizika způsobená při práci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců na majetku nebo zdraví třetích osob. Podnikatel tímto krytím získává ochranu před nečekanými nepříznivými následky způsobených škod, nahrazení škody či újmy na majetku nebo na zdraví.

Pojištění odpovědnosti za újmu lze sjednat pro různé činnosti. Nejčastější případy a pojištění se týká odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotní péče, za újmu auditorů, daňových poradců a účetních, pojištění odpovědnosti za újmu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob.

Dalšími typy pojištění za újmu si klienti také sjednávají pojištění odpovědnosti za újmu pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů, pojištění odpovědnosti za újmu dražebníka, pojištění odpovědnosti za újmu veterárního lékaře, pojištění odpovědnosti za újmu člena obchodní korporace.

Dále toto pojištění kryje rizika úhrady zachraňovacích nákladů, právní pomoci při řešení škodných událostí. Pojištění odpovědnosti lze kombinovat i s krytím rizika způsobenou vadným výrobkem, krytí rizik spojené v souvislosti s poskytovanými službami, regresivní náklady zdravotních pojištění nebo dávek nemocenského pojištění třetích osob.

Krytí rizik lze u podnikatelů rozdělit na obecnou odpovědnost, jakož to základní pojistku každé společnosti. (U stavebních firem jsou nejčastějšími škody proražené inženýrského sítě, prokopnuté vedení, nabourání nebo naboření stavebních součástí, elektrických rozvoden, poškození jiných majetkových věcí třetích osob). Pojištění lze sjednat i pro pojištění odpovědnosti vadou výrobku. (např. špatně provedené plastové okno, prasklý rám, následné škody atp.) Do pojištění lze zahrnout i pojištění statutárních orgánů SVJ nebo družstev.

V základním krytí se nejčastěji podnikatelé pojišťují na svou odpovědnost, ale také svůj majetek, který je veden v účetnictví. Pojištění majetku společností je rovněž nedílnou součástí každé správně nastavené pojistky. Toto pojištění kryje rizika živelná (požár, výbuch, blesk, pád letadla), ale lze také využít dalších připojištění (záplavy, povodně, vichřice, pád předmětů, náraz vozidla, kouř, voda z vodovodního potrubí, zkrat a přepětí, jakákoliv příčina na poškození skel, odcizení, krádež, vloupáním.

Zajímavým doplňkovým připojištěním je také pojištění přepravovaných věcí, neboli věci během silniční přepravy. Kryty jsou jak pro případ živelních událostí, havárie vozidla, tak odcizení věcí z vozidla. Klient si může určit portfolio krytých rizik.

K dalšímu častému připojištění je tzv. pojištění strojů. Jedná se o pojistku, která kryje riziko vzniklé na strojích nebo strojních zařízeních (nejčastěji stacionárních). Především se jedná o rizika selháním měření nebo zabezpečení, nesprávnou obsluhou nebo nepozorností, mrazem, chybou konstrukce, přetlakem páry, plynu, kapaliny, pádem pojištěného předmětu, zkratem nebo přepětím, dopravní nebohou nebo střetem, vniknutím předmětu.

Pojištění elektronických zařízení patří do další škály připojištění. Krytí rizik se týká možné ztráty vzniklé na elektronických zařízeních, způsobené chybou konstrukce, selháním měřících zařízení, pádem pojištěného předmětu, nesprávnou obsluhou, přepětí, indukcí, zkratem, úmyslným poškozením. (pc, tiskárny, plotry apod.)

U podnikatelů a zvláště stavebních firem se často setkáváme také s tzv. stavebně – montážním pojištěním a to na všechna rizika. A o co se vlastně jedná a co tato pojistka kryje? Představte si všechny věci, které stavební firma doveze na stavbu a jsou součástí stavební činnosti, montážních a technologických postupů na stavbě. Větší část rizik jdou krýt. Podnikatelé mají na výběr ze dvou variant pojištění. Buďto si budou každou „prováděnou stavbu“ pojišťovat zvlášť (na odpovědnost, majetek který tam přivezou atp.) nebo na základě svého obratu a příjmů společnosti určí jednu pojistku, která je kryje po celý rok (toto je nejčastější typ pojištění). U stavebně montážního pojištění mohou být škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, záplavou, povodní, pádem stromu, pádem pojištěné věci, vodovodní škody, neodborné zacházení, nesprávná obsluha, nepozornosti, nešikovnosti, vandalismus.

Krytím do připojištění i lze zahrnout tzv. pojištění živelního přerušení provozu. Minimalizují se tím ztráty způsobené přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, vichřice, krupobití, vodovodních škody, hašením, bouráním, odcizením nebo vandalismem.

Pro správné stanovení pojištění odpovědnosti za újmu potřebujeme znát Vaše představy a požadavky, co všechno by mělo toto pojištění krýt a čeho by se pojistka měla týkat. Poté můžeme vyhotovit nabídku pojištění a vše dotáhnout do zdárného cíle.

Pokud si nevíte rady, nechte si od nás poradit, na co si při sjednávání této pojistky dát pozor, aby vám po nešťastné události nezůstaly jen oči pro pláč.

U tohoto typu pojištění potřebujeme znát údaje o pojistníkovi, rozsah limitu pojistného plnění, možných připojištění, Vaše požadavky na měsíční pojistné, Vaše představy o pojistném plnění a krytí, Vaše současné škody (pokud se nějaké již v minulosti staly) 

Máte stávající pojistku a chcete ušetřit? Nebo si jen potřebujete zkontrolovat a přepočítat svoje pojistky?  Stačí přiložit scan stávající pojistné smlouvy nebo jej vyfotit z mobilu. Získáte porovnání pojišťoven v ČR a 100% servis. V případě, že Vám nabídneme srovnatelné pojistné rizika za lepší cenu, zajistíme pak i další servis! (výpověď stávající smlouvy, uzavření nové smlouvy).  

Nejčastěji srovnáváme a porovnáváme povinné ručeníhavarijní pojištěníživotní - rizikové pojištěnípojištění domácnosti a nemovitosti!  V průměru slevíme Vaši současnou pojistnou smlouvu až o 30% ! Naše obchodní slevy dosahují až 50% z cen běžného pojistného!

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.