Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněÚrazové pojištění pro sportovce - hokejisti, fotbalisti, florbalisti, házená, futsal, volejbal

12.01.2016

Mátě doma začínajícího mladého sportovce? Chystá se začít s nějakým sportem, který bude více rizikový? Nebo jste sami amatérští, registrovaní nebo profesionální sportovci? Pak vyzkoušejte vyplnit jednoduchý formulář na našem webu a my Vám zdarma vyhotovíme nabídku úrazového pojištění od vybraných pojišťoven.

Mějte přitom na paměti, že není sportovec jako sportovec. Většina pojišťoven rozděluje pojištěné sportovce do několika skupin. První základním rozdělením pojišťovny je zjištění zda-li je sportovec ještě dítě (do 18ti let) nebo se jedná již o plnoleté sportovce (nad 18 let věku). V případech, kdy je sportovcem ještě dítě, pak se pojistníkem stávají rodiče a pojištěné dítě může mít kryto riziko pro případ úrazu a další. Primárně pojišťovny zjišťují zdravotní stav pojistníků a tak bývají pojištěné děti bez zkoumání zdravotního stavu nebo předchozích úrazů.

Pokud je sportovcem plnoletá osoba pak pojišťovny zjišťují možnou rizikovost klienta. Hlavním a nejdůležitějším rozdělením je zařazení sportovce do příslušné kategorie. Zjišťuje se zda-li je sportovec pouze amatérsky zaměřen, zda-li je registrován v daném oddílu nebo klubu, nebo zda-li je již profesionálním sportovcem.

Další rozdělení může u řady pojišťoven spočívat i ve zjišťování zda-li sportovci pobírání za sportovní činnost peníze či nikoliv. U registrovaných sportovců je rozdělení taktéž na osoby, které berou za činnost plat, úplatu či nikoliv. Dalším kritériem je také vykonávaná soutěž pojištěného. Jinak pojišťovny přistupují ke klientům, kteří hrají aktivně pouze amatérsky nebo registrovaně v rámci regionálních nebo okresních soutěžích a jinak berou ohled na pojištěné, kteří hrají profesionálně nejvyšší českou soutěž nebo dokonce na mezinárodní úrovni.

Pro řadu pojišťoven je formulace registrovaných sportovců rozdílná. Rozlišují zda-li sportovec pobírá mzdu, mohou zjišťovat i v jaké výši (zda-li je jeho trvalým nebo opakujícím se zdrojem příjmů) apod. Dalším zjištěním se pojišťovny mohou dotazovat na uzavřenou smlouvu. Zatřídí se dle hráčské smlouvy, profesionální smlouvy, smlouvy vykonávané nárazově apod.

Rizikovost sportů je dalším důležitým kritériem. Pojišťovny si zjišťují a ptají se při sjednávání tohoto druhu pojištění za extrémnost sportu, podle toho člení její rizikovost a na základě dlouhodobých zkušeností určují sazby a možnosti pojištění. Čím rizikovější je sport (v ČR nejčastěji profesionální hokejista, profesionální fotbalista), tím je dražší pojistné. Správné zařazení do rizikové skupiny může značně ovlivnit výši pojistného, ale i případné pojistné plnění. Ikdyž je klient povoláním studentem nebo administrativním pracovníkem, může být zařazen dle úplaty za prováděnou činnost a zařazením do rizikových skupin do dražší kategorie. Nelze tedy paušalizovat klienty do určitých skupin. Je nutné znát všechny výše uvedené aspekty ke správnému zařazení.

V případě pojistných událostí pak může pojišťovna kontrolovat pojištěného. Ať už kontrolou zařazení povolání (může zavolat na školu studenta) nebo si může ověřit povolání zavoláním zaměstnavateli. Najímá také různé kanceláře, které se při velkém pojistném plnění oplatí prošetřit. V případě nepravdivých nebo neúplných informací, potom může pojistné plnění zamítnout nebo zkrátit. Špatně uváděné informace a prvotní šetření na pojistném se tedy neoplatí a může se proti pojištěnému rychle obrátit. Při plnění pojistné události si u profesionálních (ale i registrovaných) sportovců může pojišťovna prošetřit celou pojistnou událost (zápisem ze sportu, utkání atp.). Dále kontroluje zda-li pojištěný dodržel předkládanou dobu léčení. (pojištěný musí vyvíjet součinnost k co nejkratší době léčení). Pojišťovny mají různá a odlišná kritéria – u mnoha pojišťoven nelze během léčení aktivně sportovat, poněvadž pojištěný musí poskytovat součinnost a zabránit dalším možným újmám na zdraví.

Řazení rizikových skupin může být různé. Ať už studenti s aktivním sportem (s úplatou nebo bez úplaty). Živnostníci, sportující i nesportující s krátkodobou přípravnou činností nebo profesionální hokejisté, fotbalisté, rugbisté atp.

Krytí, rozsah a limit plnění jde ruku v ruce s pojistným. Dle výše uvedené kategorizace zařazení určují pojišťovny výši pojistného. Rekreační sportovci patří k nejlevnějším dle svého povolání a provozovaného sportu. Naopak nejdražšími klienty jsou profesionální sportovci.

V současné době se velmi intenzivně řeší zařazení profesionálních sportovců, jejich definice správného zařazení dle nového občanského zákona a současně se správností zařazení sportovce jako zaměstnance. Důležitou definicí jsou i smlouvy od sportovních oddílů a klubů. Jedná se většinou o právnického subjekty, které uzavírají se sportovci hráčské smlouvy. Názory a debaty o správnosti zařazení jsou vždy velmi emotivní, obsáhlé a určení práva klubu a sportovců, správné zařazení do rizikové skupiny bývá tím nejtěžším úkolem. Profesionální sportovec může vystupovat i jako OSVČ (švarc systém) a další zařazení není tedy jednoznačně schvalováno.

U některých pojišťoven možno rozlišit krytí i na natažené úpony a šlachy. Naopak řada pojišťoven má tyto rizika ve výlukách. Nejčastějšími riziky jsou podvrtnuté a pohmožděné klouby, kolena, ramena, kotníky, naražená záda, pohmožděné krční páteře atp.

Nejčastějšími požadavky na krytí rizik u sportovců jsou denní odškodné, jejich výše, trvalé následky, ale i spojené pobyty v nemocnici následkem úrazu nebo z jakýchkoliv příčin. Cílem pojistníků je přitom pochopitelně získat co nejvyšší pojistné plnění za co nejnižší měsíční pojistné.

U tohoto typu pojištění potřebujeme znát údaje o pojistníkovi (rodičích = ten, který platí pojistku) a pojištěných (děti), rozsah limitu pojistného plnění, možná připojištění, délku pojistné doby, zařazení rizikovosti pojištěného, provozovaný sport, Vaše požadavky na měsíční dávky odškodného, měsíční pojistné, Vaše představy o pojistném plnění a krytí. 

Máte stávající pojistku a chcete ušetřit? Nebo si jen potřebujete zkontrolovat a přepočítat svoje pojistky?  Stačí přiložit scan stávající pojistné smlouvy nebo jej vyfotit z mobilu. Získáte porovnání pojišťoven v ČR a 100% servis. V případě, že Vám nabídneme srovnatelné pojistné rizika za lepší cenu, zajistíme pak i další servis! (výpověď stávající smlouvy, uzavření nové smlouvy).  

Nejčastěji srovnáváme a porovnáváme povinné ručeníhavarijní pojištěníživotní - rizikové pojištěnípojištění domácnosti a nemovitosti!  V průměru slevíme Vaši současnou pojistnou smlouvu až o 30% ! Naše obchodní slevy dosahují až 50% z cen běžného pojistného!

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.