Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněNově pojištění odpovědnosti finančních poradců - spojené s novým zákonem 257/2016 Sb.

29.12.2016

Pojištění odpovědnosti finančních poradců

O co jde:

Dle nového zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, dochází mimo jiné, i k regulaci finančních poradců.Nově se každý poradce musí registrovat u ČNB. Tuto činnost provede za součinnosti svého SZ - Samostatného zprostředkovatele. SZ bude mít uzavřeny smlouvy napřímo s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími finančnímu institucemi. Každý SZ i VZ bude platit roční poplatky a musí složit u ČNB zkoušky - certifikace. Současně s udělením licence - registrace - certifikace musí být každý Samostatný zprostředkovatel pojištěn. Toto pojištění musí pokrývat i všechny jeho "ovečky" = tzv. Vázané zástupce = VZ. Pojištění odpovědnosti finanční poradců se tak týká samotných akciovek, nebo eseróček, případně jednotlivých OSVČ (pokud budou registrovány na ČNB jako SZ), ale může se týkat i jednotlivých obchodních partnerů (VZ), kteří mají se SZ uzavřenu smlouvu o spolupráci. Spolu s registrací u ČNB budou muset všichni SZ zřídit i pojištění odpovědnosti. V době podání žádosti o SZ u ČNB by měl být SZ již pojištěn. Pokud nebude, může dojít k tomu, že dohledový orgán při kontrole SZ udělí sankci za nesplnění všech povinností spojených s registrací. Pojištění odpovědnosti jednotlivců (VZ) není podmínkou, poněvadž SZ ručí svou pojistkou za všechny VZ. SZ však může regresovat případné pojistné události po VZ. Proto doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti pro SZ (zákonné), i VZ (dobrovolné, avšak rozumné). Pokryje se tím případná škoda spoluúčasti. 

Chcete toto pojištění spočítat a porovnat pojišťovny, kde vyjde nejlevněji? 

Klikněte zde - https://www.srovnavacpojistek.cz/pojisteni-podnikatelskych-rizik/ (vyplňte nám prvotní startovací informace a my Vám nabídky zašleme). Prosím, čtěte dál. 

Jaký je limit?
Pojištění odpovědnosti pro SZ (samostatný zprostředkovatel) a její limit je dán zákonem. Tento limit je uvažován jako minimální. Stanoven je na částku 460.000 EUR na jednu pojistnou událost. A 750.000 EURO pro všechny pojistné události. Limity logicky lze zvýšit. Spoluúčast 1%, minimálně 5tis.Kč. Čím vyšší limity pojistných částek, tím vyšší pojistné. Společnosti (eseróčka, nebo OSVČ) tak chtějí pouze většinou výše uvedené pojistné limity, aby byla splněna litera zákona. Pojistný limit a zvolená pojistná částka (resp. její sublimit) je však pouze na Vás. Pod zákonný minimální pojistný limit = pojistnou částku jít nelze.

Rozsah pojištění:
Pojištění odpovědnosti se vztahuje právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu
povinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) výkonem činnosti samostatného zprostředkovatele,
b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele,
c) poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady při výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele.

Lze zřidit další připojištění:
Ano, lze zřídit i další připojištění - ztráta dokladů klientů (OP, ŘP atd.) a s tím spojené zneužití, nemajetková újma, finanční škody a další. 

Na kolik toto pojištění vyjde? Co to stojí?
Pojistka je pro každého SZ individuální. Tím, že se jedná o nový zákon a tím spojené i nové pojištění, je pravděpodobnost dosavadní škodovosti SZ minimální. Pro každého SZ se tak počítá individuálně. Cena pojistného je dána požadovaným limitem finančních zprostředkovatelů  a dalšími požadovanými připojištěními (vysvětleno výše). Rozhodujícím faktorem je také počet finančních zprostředkovatelů Samostatného zprostedkovatele. SZ totiž ručí za všechny své vázané zástupce - VZ. Pojistné se však velmi liší. Pohybuje se od 20tis.Kč ročně až po 250tis.Kč ročně. Záleží na uvedených požadavcích na limit pojištění, resp. sublimity, počet pojištěných poradců, další připojištění apod.

Lze sjednat i pojištění odpovědnosti pro jednotlivé Vázané zástupce - zprostředkovatele? 
Ano, toto lze. SZ musí mít svoji pojistku (za akciovku, za eseročko) jak jsme uváděli výše ze zákona. Po VZ může však případnou škodu z pojistné události regresovat - dle jejich smluvního vztahu. VZ se tak může pojistit i individuálně. Toto pojištění se opět počítá na určený limit pojistné částky, např. pojistné krytí na 250tis.kč , se spoluúčastí 5tis.K, vyjde na pojistné cca 2tis.Kč ročně.

Příklad z praxe:
Společnost, která zprostředkovává např. hypotéky (spotřebitelské úvěry na bydlení) a je nově registrována jako SZ, nebo se na registraci u ČNB teprve chystá, či o registraci ČNB teprve požádala, a má svých partnerů (obchodních zástupců = OSVČ, kteří mají se SZ uzavřenu Smlouvu o obchodním zastoupení) do 10 lidí, uhradí za pojistku s minimálními zákonnými limity (tj. 460tis.EUR) cca 18 - 23tis.Kč/ročně.

Pokud chcete spočítat nabídku pro Vás jako SZ, nebo pro Vás, jako VZ, pak vyplňte níže uvedený odkaz :

https://www.srovnavacpojistek.cz/pojisteni-podnikatelskych-rizik/ (vyplňte nám prvotní startovací informace a my Vám nabídky zašleme). Čtěte dále prosím.

Prosíme však o trpělivost při zpracování. Nezpracováváme toto pojištění z našich personálních kapacit, nicméně posíláme do jednotlivých pojišťoven na dané oddělení, které toto nové pojištění nabízí. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový typ pojištění, jde vždy na tzv. úpis - tozn. na centrálu pojišťoven. Zde toto zpracovávají 1-2 osoby pro celou ČR. Doposud toto pojištění nabízí 3-4 pojišťovny v ČR. Rovněž uveďte do Poznámky v poptávce, co všechno chcete pojistit (jestli jste SZ nebo VZ). Na jaké limity (pojistné částky, chcete pojistit)- zdali jen zákonné nebo vyšší limity. Zda-li žádáte i o připojištění dalších věcí (ztrátu svěřených dokladů, nemajetkové újmy, majetkové újmy, pojištění majetku, nemovitých věcí atd.) Pokud jste SZ NEZAPOMEŇTE prosím uvést počet lidí - Vázaných zástupců, které zaštiťujete. Odvíjí se od toho cena pojistného a to markantně. Vaši poptávku prvně prostudujeme a v případě potřeby zavoláme zpět. Prosíme však o trpělivost, není to na počkání. Děkujeme.

Specialisty na pojištění jsou:

Ing. Tomáš Sieklík, MBA ; email: info@srovnavacpojistek.cz nebo info@dumpojistek.cz; +420 773 43 67 67 (info linka)
Mgr. Marek Svoboda, MBA; email: info@srovnavacpojistek.cz nebo info@dumpojistek.cz; +420 773 43 67 67 (info linka)

Celým procesem Vás zdarma provedeme. Srovnání pojištění na jednom místě zdarma a nezávazně !!!! Kontaktujeme Vás, zjistíme Vaše potřeby a požadavky a poskytneme rady, které potřebujete ke sjednání pojistky! Máte stávající pojistku a chcete ušetřit? Nebo si jen potřebujete zkontrolovat a přepočítat svoje pojistky? Stačí přiložit scan stávající pojistné smlouvy nebo jej vyfotit z mobilu. Získáte porovnání pojišťoven v ČR a 100% servis. V případě, že Vám nabídneme srovnatelné pojistné rizika za lepší cenu, zajistíme pak i další servis! (výpověď stávající smlouvy, uzavření nové smlouvy).  

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.