Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněPojištění rizika proti zpronevěře

17.02.2017

V pojištění odpovědnosti podnikatelských rizik - lze nabídnout i pojištění proti zpronevěře.

Jak to funguje a u které pojišťovny.
Kooperativa došla s produktem TREND 14 ve kterém lze takové pojištění sjednat.

Co si pod tímto pojmem představit?
Pojištění si klade za cíl ochránit klienta Kooperativy proti těm situacím, když zaměstnanec pojištěného odcizí nebo úmyslně poškodí jemu svěřený majetek. riziko lze sjednat s limitem 100tis.Kč a spoluúčast 5tis.Kč.

Co je vlastně pojištěno?
Věcmi pojištěnými pro případ zpronevěry jsou hmotné movité předměty (včetně finančních prostředků) nebo peněžní prostředky uložené na bankovním účtu pojištěného, které:
- jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného nebo, pojištěný oprávněně užívá, nebo pojištění převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.  

Specialisty na pojištění jsou:

Ing. Tomáš Sieklík, MBA ; email: info@srovnavacpojistek.cz nebo info@dumpojistek.cz; +420 773 43 67 67 (info linka)
Mgr. Marek Svoboda, MBA; email: info@srovnavacpojistek.cz nebo info@dumpojistek.cz; +420 773 43 67 67 (info linka)

« Zpět


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.